By Admin on 27th December

Kirjoittamisesta voisi todeta samalla tavalla kuin monesta muustakin asiasta: hyväksi kirjoittajaksi oppii vain kirjoittamalla. Kyseessä on tällöin omien kirjoitustavoitteiden vahvistaminen harjoittelemisen avulla.

writing-book

Sisältö ja mekaaninen kirjoittaminen

Kirjoittamisen voi ajatella jakautuvan kahteen osaan: mekaaniseen kirjoittamiseen ja sisällön tuottamiseen. Kieltämättä kirjoitustaidolla usein tarkoitetaan jälkimmäistä. Kun jostakusta sanotaan, että hän on hyvä kirjoittaja, niin yleensä viitataan hänen kielellisiin taitoihinsa, kielioppiin ja tarinan kerrontaan eli sisältöön. Nämä osa-alueet ovatkin useimmiten niitä haastavampia, mutta mekaanista kirjoittamisen taitoakaan ei kannata väheksyä. Se on kuitenkin täysin välttämätöntä, jotta pystyy itse ilmaisemaan ajatuksensa paperille tai tietokoneelle.

Kirjoittaminen onnistuu nykyaikana joko näppäimistöllä tai perinteisesti kynän ja paperin avulla. Lähes kaikki kirjoittajat pyrkivät käyttämään Qwerty -näppäimistöä, joka on ollut jo pitkään ylivoimaisesti yleisin näppäimistölaji. Uutena tulokkaana ovat kuitenkin älypuhelinten ja tablettien kosketusnäppäimistöt ja joskus erityisesti puhelimissa näkee ns. amerikkalaista puhelinnäppäimistöä.

Qwerty on kuitenkin nopein näppäimistötyyppi ja siksi suosittu. Näppäimistöä käytetään samalla tavalla kirjoituskoneessa kuin tietokoneessakin. Onneksi mekaanisen kirjoittamisen taidon pystyy jokainen oppimaan riittävällä harjoittelulla. Puhtaaseen kymmensormijärjestelmään ei tarvitse välttämättä yltää, mutta jo riittävän hyvä tekniikka auttaa tuottamaan tekstiä ripeässä tahdissa, niin että se ei jää paljoakaan ajatuksen juoksusta jälkeen.

Kirjoittamisen sisäinen palo

Sisällön tuottaminen onkin sitten monelle se varsinainen haaste. Monet kirjoittajat ovat sanoneet, että heitä ajaa kirjoittamiseen jonkinlainen sisäinen pakko – samanlainen kuin säveltäjillä ja taidemaalareilla on omaa taidettaan kohtaan. Vaikka varsinaista sisäistä paloa ei kirjoittamista kohtaan tuntisikaan, voi siitä huolimatta kirjoittamisesta nauttia, jos vain omaa riittävän hyvän motivaation.

Muita seikkoja, joita kirjoittajan kannattaa myös opetella ja harjoitella ovat kielioppisäännöt, sanaston käyttö sekä yleinen sivistys ja yleistiedon kartuttaminen. On paljon helpompaa tuottaa lauseita, kun on tietoa maailman asioista.

class="last-menu-item menu-itemikko" class="">